Баннер

 

 НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ : 

Науково-технічні:

 

 1. Законодавчі та нормативно-правові питання енергозбереження та енергоефективності.

2. Методологічні основи моніторингу та керування ефективністю використання палива та енергії.

3. Сучасні системи енергетичного менеджменту.

4. Інтелектуальні енергетичні системи Smart Grid та енергетичний менеджмент.

5. Розробка та впровадження системи енергетичного менеджменту відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 50001.

6. Інтегровані системи енергетичного менеджменту.

7. Енергетичний менеджмент у системі керування підприємством та галузями економіки.

8. Інноваційні технології підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів.

9. Планування ресурсів підприємства відповідно до керування енергоефективністю.

10. Безпека енергетичних і промислових підприємств.

11. Екологічні питання енергетики і комплексний підхід до використання енергоресурсів.

12. Прикладні організаційно-технічні та економічні питання (кращі практики) систем енергоменеджменту.

 

Навчально-методичні:


1. Методологія формування змісту навчального процесу у сфері енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту.

2. Розв’язання проблем якості та подальшого розвитку підготовки енергоменеджерів в контексті Болонського процесу.

3. Проблеми організації навчального процесу.

4. Проблеми створення нового покоління стандартів вищої школи.

5. Сучасне навчально-лабораторне устаткування по забезпеченню фундаментально-фахової та практичної підготовки енергоменеджерів.