Баннер

 

ВСТУП

ЗМІСТ

 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Басок Б. І.,  Інститут технічної теплофізики НАН України


АСИМЕТРІЯ НАПРУГИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОБОТУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ МЕРЕЖІ

Бочуля П. О., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БІВАЛЕНТНИХ СХЕМ ДЛЯ ПОТРЕБ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Верба М. Є., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»


УПРАВЛІННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ В ОБ’ЄДНАНІЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Веремійчук Ю. А., Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Гончаренко І. С., Інститут електродинаміки НАН України

Лисенко О. М., Інститут технічної теплофізики НАН України

Черкашина Г. І., Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Волошко А. В., Бражник К. О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ВИКОРИСТАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Ворфоломеєв А. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"/ Центр ресурсоефективного та чистого виробництва


АНАЛІЗ ОБМІННИХ ПРОЦЕСІВ В ГІБРИДНИХ СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НА БАЗІ НЕТРАДИЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Денисюк С. П., Горенко Д. С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


МЕТОДОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАННЯ ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ДІАЛОГОВОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЮ

Доценко С. І., Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра ВасиленкаОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПОНЕНТІВ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ З АЛЬТЕРНАТИВНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Дудніков С. М., Харківський національний університет сільського господарства ім. П. Василенка


СТРУКТУРИЗАЦІЯ БАЛАНСОВО-ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ

Ковалко О. М., Євтухова Т. О., Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая


МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Заболотный А. П., Хоролец А. С., Запорожский национальный технический университет


АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ РІЗНОТИПНИХ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

Ковальчук А. М., Савченко Л. Ю., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ТРИТОЧКОВА АПРОКСИМАЦІЯ ФУНКЦІЙ РОЗПОДІЛУ МІНЛИВИХ ПАРАМЕТРІВ ДЛЯ СТОХАСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ОЦІНЮВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Костюк В. О., Інститут загальної енергетики НАН України


СИСТЕМА ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА З ВИРОБНИЦТВОМ СИНТЕТИЧНОГО ПАЛИВА ДЛЯ КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ НА ОСНОВІ ПАЛИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Костюк В. О., Інститут загальної енергетики НАН України

Близнюк Є. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


МОДЕЛЬ СФЕУ З ВІДСТЕЖЕННЯМ КУТА СХОДЖЕННЯ СОНЦЯ ДЛЯ ЕЛЕКТРО-ПОСТАЧАННЯ ОБ'ЄКТА ТА З ВРАХУВАННЯМ ЗМІННОГО ПОКАЗНИКА ІНСОЛЯЦІЇ

Костюк В. О., Радченко О. Л., Інститут загальної енергетики НАН України

Аксьонова О. С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ КЕРУВАННЯ МІКРОМЕРЕЖЕЮ НА ОСНОВІ УМОВИ ІНВАРІАНТНОСТІ СТАНУ ЗАРЯДЖЕНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОГО АКУМУЛЯТОРА

Костюк В. О., Радченко О. Л., Інститут загальної енергетики НАН України

Конопко В. І., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ГІБРИДНІ МОДЕЛІ МІКРОМЕРЕЖІ В ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧАХ ПОШУКУ СУБОПТИМАЛЬНИХ КОНФІГУРАЦІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Костюк В. О., Інститут загальної енергетики НАН України

Міщенко Є. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ ШЛЯХОМ ЗМЕНШЕННЯ ТЕПЛОВТРАТ ЧЕРЕЗ СВІТЛОПРОЗОРІ ВІКОННІ КОНСТРУКЦІЇ

Кужель Л. М., Інститут технічної теплофізики НАН України


СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТ ПОТУЖНОСТІ В ЕЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦІЇ ТРАНСФОРМАТОРІВ

Кулагін Д. О., Волков М. А., Запорізький національний технічний університет


ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТЕПЛОАКУМУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТРИВАЛОСТІ ПЕРІОДУ АКУМУЛЮВАННЯ

Лисак О. В., Інститут відновлюваної енергетики НАН України


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ

Лисенко О. М., Інститут технічної теплофізики НАН України


ПРОГНОЗУВАННЯ НЕОБХІДНОГО ОБСЯГУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УЧАСНИКОМ БАЛАНСУЮЧОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Музика Н. Ю., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ОГЛЯД ТА АНАЛІЗ РОЗЧЕПЛЮВАЧІВ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ АВТОМАТИЧНИХ ВИМИКАЧІВ

Побігайло В. А., Матвєєв С. Ю., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ШЛЯХОМ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Прокопенко В. В., Босенко О. А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ K-СЕРЕДНІХ В ЗАДАЧАХ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ

Федосенко М. М., Віннічук В. В., Кудієв П. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ПРИКЛАДНІ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОФІКАЦІЙНИХ ЕНЕРГОУСТАНОВОК ТЕРМОДИНАМІЧНИМ МЕТОДОМ

Хортова О. О., Інститут технічної теплофізики НАН України


ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ З ЕКОДИЗАЙНУ ДЛЯ ЕНЕРГОСПОЖИВЧИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Чернявський А. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


РОЗПОДІЛ НАВАНТАЖЕНЬ МІЖ ГЕНЕРУЮЧИМИ ДЖЕРЕЛАМИ МІКРОМЕРЕЖ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ

Ярмолюк О. С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


 


МЕНЕДЖМЕНТ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ У ЛАНЦЮГАХ МОРСЬКИХ ПОСТАВОК (ENERGYWARE)

Hans-Dietrich Haasis, Irina Dovbischuk, University of Bremen, Chair in Maritime Business and Logistics

Sergii Denysiuk, Oleg Kotsar, Yuliia Chernetska, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”


ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Басок Б. І., Інститут технічної теплофізики НАН України

Соколовська О. М., Соколовський П. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАХОДІВ З УСУНЕННЯ НІЧНОГО ПРОВАЛУ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Басок Б. І., Інститут технічної теплофізики НАН України

Соколовський П. В, Соколовська О. М.Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ В СИСТЕМІ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Бориченко О. В., Базюк Т. М., Вишняков В. А., РибінськА Я. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОЕНЕРГЕТИ В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІКО-СОЦІАЛЬНИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ

Васильченко О. М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ПEРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Ващишак І. Р., Сорохманюк М. Я., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу


ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ НАГЛЯДОВИМИ ОРГАНАМИ

Веремійчук Ю. А., Замулко А. І., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ НА ОСНОВІ ПОТОЧНИХ ТА ПРОГНОЗНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Дейко Б. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, ПРІОРИТЕТИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Денисюк С. П., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ОПТИМАЛЬНЕ РОЗМІЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЕНЕРГОСИСТЕМИ З ОЦІНКОЮ МІРИ БЛИЗЬКОСТІ КВАЗІОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ

Денисюк С. П., Василенко В. І., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ДО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАНЯ БУДІВЕЛЬ

Дешко В. І., Білоус І. Ю., Гурська Ю. В.Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


СТРУКТУРА СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ МОН УКРАЇНИ

Козлов В. Д., Тихонов В. В., Соколова Н. П., Захарченко Ю. А., Національний авіаційний університет


ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ

Находов В. Ф., Бориченко О. В., Іванько Д. О., Луценко Н. А., Аданіков О. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ЗАСТОСУВАННЯ ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ПОБУДОВИ БАЛАНСІВ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ КОТЕЛЬНИХ

Находов В. Ф., Бориченко О. В., Іванько Д. О., Ройтер А. В., Пахарєв Ю. В.Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


АНАЛИЗ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗОН СУТОК СУЩЕСТВУЮЩИХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

Находов В. Ф., Замулко А. И., Мохаммад Аль Шарари, Мединцева Д. А., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


МУНІЦИПАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ МІСТ

Нікітін Є. Є., Інститут газу НАН України


ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ОСНОВНИХ ПРОГРАМ І МЕТОДІВ З КЕРУВАННЯ ПОПИТОМ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

Опришко В. П.Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНОЇ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ І ПОСЛУГ

Панченко Г. Г.


АНАЛІЗ ПОТОЧНИХ ДІАГНОСТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ У СИСТЕМАХ МОНІТОРИНГУ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ 

Притискач І. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


ВПЛИВ ЕНЕГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРОЕКТІВ, ЩО БУЛИ РЕАЛІЗОВАНІ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ МІСЦЕВОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ СПОЖИВАННЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ. ЕФЕКТИВНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЦИХ ЗАХОДІВ 

Приварський Ю. Ю., , Гуз В. П., Гордійчук В. В.Рівненська облдержадміністрація


СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЮ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РЕЖИМІВ РОБОТИ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Розен В. П., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"

Давиденко Л. В., Давиденко Н. В., Луцький національний технічний університет


К ПРОБЛЕМЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ УРОВНЕМ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Синчук О. Н., Синчук И. О., Касаткина И. В., Яловая А. Н., Винник М. А., ГВУЗ «Криворожский национальный университет», 

 Юрченко О. Н., Институт электродинамики НАН Украины


ТАРИФИ Й ІНТЕГРОВАНЕ РЕСУРСНЕ ПЛАНУВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ

Стрелков М. Т., Стрелкова Г. Г., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ПОРТОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Стрелкова Г. Г., Чернецька Ю. В., Андрушков О. В., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


АНАЛІЗ ЕНЕРГОВИКОРИСТАННЯ В ОПЕРАЦІЯХ ТА ОБЛАДНАННІ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ

Стрелкова Г. Г., Іщенко О. С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


СИСТЕМА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ З НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОГРАМІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

Стрелкова Г. Г., Федосенко М. М., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Чернявский А. В., Корогод И. О., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"


РОЗВИТОК ЕНЕРГЕТИЧНОГО МОНІТОРИНГУ ЯК ОСНОВИ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Чернявський А. В., Котляр Р. С., Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПІДХОДИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ БЮДЖЕТНИХ ТА ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ

Маліновський А. А., Олійник М. Й., Музичак А.З., Національний університет «Львівська політехніка»


ДИСКРЕТНО-ІНТЕРПОЛЯЦІЙНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕНЕРГОСИСТЕМИ

Холковський Ю. Р., Національний авіаційний університет