Баннер

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі у роботі конференції: участь з доповіддю, заочна або як слухач.

Заявка щодо Вашої участі у роботі конференції та тези доповіді в електронному вигляді.

Структура і форматування матеріалів:

-     обсяг матеріалу – 12 повних сторінок (разом із рисунками та літературою);

-     формат аркуша А4 з полями: зліва, справа та зверху – 20 мм, знизу – 30 мм;

-      шрифт Times New Roman Cyr; інтервал між рядками одинарний;

-      шифр УДК - вирівнювання по лівому краю – 12 пт;

-      відомості про авторів – ініціали, прізвище, науковий ступінь, організація, країна – 12 пт;

-     назва доповіді повинна бути стислою і відповідати темі секції, великими літерами симетрично до тексту – 12 пт;

-    текст доповіді – 12 пт , відступ першого рядка абзацу 10 мм, вирівнювання по ширині; підписи до рисунків, тематичні заголовки таблиць –10 пт, вирівнювання по центру; нумерація таблиць –10 пт, курсив, вирівнювання по правому краю; формули – вбудований редактор формул із використанням таких стилів: Text, Function, Variable, Number – Times New Roman; L.C.Greek, U.C.Greek, Symbol – Symbol; Matrix/Vector – Times New Roman, bold; розміри: Full – 9 pt, Symbol – 12 pt, Sub-Symbol – 9 pt, Subscript/Superscript – 7 pt;

-      висновки – 12 пт;

-      список літератури – 9 пт. Наводиться в порядку посилань у тексті відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературні джерела в тексті наводяться у квадратних дужках.

Приклади оформлення тез доповідей також можна переглянути в розділі публікації, матеріали конференції 2016 

Тези конференції відпраляйте на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Після отримання Заявки та розгляду тез доповіді на відповідність вимогам Оргкомітет конференції направить учаснику договір щодо участі та рахунок на оплату.

 

********************************************ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ**************************************

УДК 691.5

Іванов В.В., к.т.н., доц.

Національний авіаційний університет, Україна

 Петров О.Ю., к.т.н. с.н.с.,

Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна

 

Дослідження ефективності використання паливних зол у складі лужних цементів

 

Основний текст тез. Основний текст тез.Основний текст тез. Основний текст тез

Висновок. Розроблено та запропоновано новий енергозберігаючий……

Список використаних джерел

1.Кабінет Міністрів України, постанова від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” [Електронний ресурс]/ Сайт Кабінету Міністрів України - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-п

 

***********************************************************************************************************