Баннер

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

СПІВГОЛОВИ

 

ДЕНИСЮК Сергій

Директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ»

САВЧУК Сергій

Голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України

Члени програмного комітет:

 

Басок Борис, член-кор. НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна


Буткевич Олександр, проф.

Інститут електродинаміки НАН України, Україна


Випанасенко Станіслав, проф.

Національний гірничий університет, Україна


Дешко Валерій, проф.

Національний технічний університет України «КПІ», Україна


Догматов Анатолій, проф.  

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», Україна


Екель Петро, проф.

Католицький університет, м. Бєлу Орізонті, Бразилія


Жаркін Андрій, член-кор. НАН України

Інститут електродинаміки НАН України, Україна


Жуйков Валерій, проф.

Національний технічний університет України «КПІ», Україна


Заболотний Анатолій, доцент

Запорізький національний технічний університет, Україна

 

Каплун Віктор, проф.

Київський національний університет технології та дизайну, Україна


Качан Юрій, проф.

Запорізька державна інженерна академія, Україна


Кіорсак Михайло, проф.

Інститут енергетики АН Молдови, Молдова


Константинов Сергій, проф.

Національний технічний університет України «КПІ», Україна


Кудря Степан, проф.

Інститут відновлюваної енергетики НАН України, Україна


Лежнюк Петро, проф.

Вінницький національний технічний університет, Україна


Лазуренко Олександр, проф.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна


Лі Бернт, проф.

Університетський коледж Телемарк, Норвегія


Маліновський Антон, проф.

Національний університет «Львівська політехніка», Україна


Марченко Андрій, проф.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна


Метельський Володимир, проф.  

Запорізький національний технічний університет, Україна


Нижник Олександр, проф.  

Полтавський національний політехнічний університет ім. Ю. Кондратюка, Україна


Павлов Геннадій, проф.

Миколаївський національний університет кораблебудування, Україна


Садовий Олександр, проф.  

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна


Сиченко Віктор, проф.  

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна, Україна


Сінчук Олег, проф.

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Україна


Терешкевич Леонід, доцент

Вінницький національний технічний університет, Україна


Танкевич Євген, проф.

Інститут електродинаміки НАН України, Україна


Фіалко Наталія, член-кор. НАН України

Інститут технічної теплофізики НАН України, Україна


Фомічов Євгеній, проф. 

Одеський національний політехнічний університет, Україна


Шмаров Валерій, проф.

Національний авіаційний університет, Україна


Щокін Вадим, проф.

Криворізький національний університет, Україна