ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PROBLEMS OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEM – PEMS

Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку-PEMS'22

Навчально-науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського

November 15, 2022 – November 17, 2022


КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ В РАМКАХ ЗАХОДІВ
25-РІЧЧЯ ВІДКРИТТЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»”

Конференція проводиться за підтримки Міністерства освіти і науки України,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України, Науково-технічної спілки енергетиків та
електротехніків України.

VIII Міжнародна науково-практична та навчально-методична конференція «Енергетичний менеджмент:
стан та перспективи розвитку – PEMS’22» присвячена науковим, технічним, економічним і навчально-
методичним проблемам побудови ефективних систем енергетичного менеджменту, раціонального
використання відновлювальних і невідновлювальних енергоресурсів, які дають змогу підвищити енергетичну
ефективність функціонування енергетичної галузі та забезпечити енергетичну безпеку України, реалізувати
політику енергоефективності й енергозбереження підприємств, організацій та установ.

Мета конференції: обмін досвідом освітян і науковців у контексті сучасних аспектів
енергоефективності, енергетичного менеджменту й енергозбереження, енергоощадності, раціонального
використання природних копалин і енергоресурсів, демонстрація наукових досягнень і пошуку нових рішень
щодо проблем енергоефективності й енергозбереження в різних галузях, а також їх практичне застосування
на сучасному етапі розвитку енергетичних систем України й у сучасних умовах розвитку вищої освіти у сфері
енергетичного менеджменту.

Інформація про конференцію