ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ – PROBLEMS OF ENERGY MANAGEMENT SYSTEM – PEMS

Енергетичний менеджмент: стан та перспективи розвитку – PEMS


В умовах постійно зростаючих цін на паливно-енергетичні ресурси, дефіциту коштів у державному, обласному та муніципальному бюджетах країни особливої актуальності набуває енергетичний менеджмент – управління та оптимізація енергоспоживання і витрат на енергоносії. Визнання важливості енергії як ресурсу, який вимагає такого ж менеджменту, як і будь-який дорогий виробничий продукт, є першим кроком до підвищення енергетичної та екологічної ефективності.

Енергетичний менеджмент – це постійно діюча система управління енергоспоживанням, яка дає змогу оптимізувати обсяги енерговитрат, прогнозувати і контролювати процеси вироблення, транспортування та використання необхідної кількості енергоресурсів для забезпечення ефективної господарської діяльності об’єктів.

Як свідчить досвід європейських країн, впровадження політики енергоефективності потребує змін на рівні управлінських рішень шляхом впровадження систем енергетичного менеджменту відповідно до стандарту ISO 50001:2011 «Системи енергетичного менеджменту – вимоги та керівництво щодо застосування». Стандарт ISO 50001:2011 дасть змогу організаціям розробити стратегію, яка дозволяє підвищити ефективність використання енергії, знизити витрати і покращити екологічну складову діяльності. Однією з істотних переваг впровадження системи енергетичного менеджменту стане також підвищення інвестиційної привабливості компанії.

Впровадження енергоменеджменту – це інноваційне рішення, пов’язане з модернізацією існуючого виробництва та управління на основі використання найкращої світової практики в галузі енергозбереження.

Поточні конференції

Зараз немає активних конференцій. Для перегляду конференцій, що минули, будь ласка, користуйтесь архівами.